Neptunus

Neptunus als Huis Boegbeeld

Dit beeld van Neptunus is gemaakt als boegbeeld, niet voor op een schip maar om in een landhuis op een zware mast bevestigd te worden die de zolderbalken ondersteunt. Neptunus is gemaakt uit eikenhout,heeft een hoogte van 1.2 meter en heeft in zijn rechterhand een drietand vast. In zijn linkerhand houdt hij een anker vast als symbool voor de scheepvaart. Zijn rechtervoet steunt op een dolfijn en op zijn hoofd heeft hij een klassieke kroon samengesteld uit vier scheepsboegen. Zijn rechtervoet staat op een schelp waar het zeewater omheen spat. De zeewind waait door zijn haren en zijn lendendoek wappert in de wind. Zeewier krult zich rond het anker. Onder de golven klampen twee zeesterren zich vast aan de rotsen.

Neptunus in de ruwe vorm opgebouwd uit verlijmde balken eikenhout. Het beeld krijgt al meer vorm De grote lijnen worden zichtbaar. Hier zijn al details aangebracht. Het gezicht is uitgewerkt en het lijf krijgt vorm.
Het hoofd van Neptunus is hier nog ruw en ongepolijst wat een levendige uitstraling heeft. Het beeld is klaar. Neptunus heeft het anker en de drietand in de hand en kijkt trots uit over zee. Bovenaanzicht van Neptunus.
Neptunus van onderaf gezien. Neptunus wordt op zijn uiteindelijke bestemming op twee meter hoogte geplaatst waardoor het beeld van onderaf te zien zal zijn.  Detail van de dolfijn. Neptunus op zijn uiteindelijke bestemming. Hij is geplaatst op een houten mast die de dakbalken ondersteunt.