Neptunus

Dit beeld van Neptunus is gemaakt als boegbeeld, niet voor op een schip maar om in een landhuis op een zware mast bevestigd te worden die de zolderbalken ondersteunt. Neptunus is gemaakt uit eikenhout,heeft een hoogte van 1.2 meter en heeft in zijn rechterhand een drietand vast. In zijn linkerhand houdt hij een anker vast als symbool voor de scheepvaart. Zijn rechtervoet steunt op een dolfijn en op zijn hoofd heeft hij een klassieke kroon samengesteld uit vier scheepsboegen. Zijn rechtervoet staat op een schelp waar het zeewater omheen spat. De zeewind waait door zijn haren en zijn lendendoek wappert in de wind. Zeewier krult zich rond het anker. Onder de golven klampen twee zeesterren zich vast aan de rotsen.