Houtsnijden

Houtsnijwerk kunt u door Jan van Harskamp laten maken of restaureren. Niet alleen in hout maar ook in andere materialen kan het snijwerk worden uitgevoerd. Ornamenten voor gebouwen, kerkorgels, antieke meubelen, spiegel- of schilderijlijsten, sierjachten. Ook beeldhouwwerk en restauraties aan beelden worden uitgevoerd. Restauraties van snijwerk gebeuren in de juiste stijl, met dezelfde ambachtelijke technieken waarmee het oorspronkelijk ook is gemaakt. Met gutsen, burijnen, raspen en vijlen wordt het hout bewerkt, zoals dat al eeuwenlang door beeldsnijders is gedaan.
Ook replica’s van meubelen waar houtsnijwerk in voorkomt zijn mogelijk. En het houtsnijwerk kan gecombineerd worden met draaiwerk in bijvoorbeeld een hoofdbaluster van een trap.

Gesneden lijst voor Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor Amsterdam

Deze lijst is gesneden voor het  Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor Amsterdam. Het is een kopie van een lijst die al rond 1750 ontworpen was door Daniël Marot. In deze lijst werden de namen  vermeld van de verschillende regenten die verbonden zijn geweest aan het Armen Kantoor. Er zijn al twee keer eerder kopieën gemaakt, deze lijst is de vierde op rij in deze traditie.
De lijst is gesneden in lindenhout en wordt later verguld. Op de foto’s  is het origineel te zien en de kopie voordat deze werd verguld.

Houtsnijwerk aan orgels.

De kapel van het  Sidney Sussex College te Cambridge.

In 2016 heeft Orgelbouwer Flentrop in Zaandam een orgel gebouwd voor de kapel van het  Sidney Sussex College te Cambridge. De ornamenten voor dit orgel zijn in de houterij zo ontworpen dat ze in stijl  en uitstraling passen bij de al aanwezige ornamenten in de kapel. Het snijwerk is uitgevoerd in eikenhout en verschillende ornamenten die al toegepast waren in de kapel, zoals cherubijntjes, draperieën, veel bloemen,festoenen en bloemkransen, komen terug in dit snijwerk. Zo vormt het orgel een eenheid met het interieur van de kapel.
Op onderstaande foto’s zijn de ornamenten te zien van het blinderings snijwerk dat voor de pijpen geplaatst wordt en onderdelen van het overige snijwerk dat op de orgelkas geplaatst wordt.
In de bloemenkransen heeft Flentrop een persoonlijke noot achtergelaten, namelijk in de ene krans gereedschap van de orgelbouwer (een stemhoorn en passer), en in de andere krans een Zaans landschap met molen en water.


Het Witte orgel van de hervormde kerk te Asperen

Cherubijn met liederenboek, gesneden in lindenhout voor het Witte orgel van de hervormde kerk te Asperen. Reconstructie aan de hand van een foto. De tweede foto toont de cherubijn terug op de orgelkas.

Het  Naber orgel te Wilp.

Dit Naber orgel  was na een verhuizing van het orgel rond 1930 veel ornamenten kwijtgeraakt. Nu het orgel in Wilp een nieuwe bestemming heeft gekregen is het weer in oude luister hersteld. Alleen de ornamenten en engelen bovenop de kas zijn bewaard gebleven, de overige ornamenten zijn aan de hand van een oude foto bijgemaakt in de oorspronkelijke staat.
Op de volgende foto is het orgel te zien zoals het was voor 1930 en ook is aangegeven welke ornamenten zijn hersteld. Verder zijn enkele foto’s te zien van de gesneden ornamenten voordat ze geschilderd werden. Voor een uitgebreid overzicht van de gesneden ornamenten zie de fotogalerie.

Het van Dam orgel in Tuil.

Alle ornamenten zijn in het verleden verloren gegaan. Aan de hand van oude foto’s zijn deze weer gesneden voor de restauratie van het orgel.

Natuurbegraven Nederland.

Deze eikenhouten plaquette werd als geschenk aangeboden aan de organisatie Natuurbegraven Nederland.  Het logo van de organisatie is verwerkt in deze plaquette en het is omlijst met  bomen en eikenblad die de sfeer aangeven rond het natuurbegraven. Boven het logo verdwijnt een zon achter de wolken als symbool van de vergankelijkheid.

Staf voor Carnaval.

Deze staf is gemaakt om gebruikt te worden tijdens het carnaval bij de boerenbruiloft in Venlo. Het logo van de boerenbruiloft, die georganiseerd wordt door het College den Hulster uit Venlo, is uitgewerkt in de staf. Je ziet het bruidspaar dat in de onecht  verbonden wordt, de boerenkool met worst, een leerboek, potlood en lineaal en de logo’s van het college en de carnavalsvereniging.