De Drie Deugden


Deze beelden zijn gemaakt als replica van drie verdwenen beelden die op de schouw stonden in de Statenzaal van de Provincie Friesland, in Leeuwarden.
De oorspronkelijke beelden waren in Neo Gotische stijl gemaakt in 1894 en stelden drie vrouwen voor die de personificatie waren van de drie kardinale deugden voor het bestuur: Voorzichtigheid, Gerechtigheid en Standvastigheid. Ze waren ongeveer 60 cm hoog.

Vrouwe Voorzichtigheid (Prudentia) staat op de linkerhoek van de schouw en  houdt twee slangen vast in haar linkerhand en een spiegel in de rechter. Met twee slangen in je hand moet je zeker voorzichtig zijn,  waarschijnlijk is zij daarom een goedsymbool van voorzichtigheid. De spiegel staat voor wijsheid (en zelfkennis?). Zij draagt een hoofddoek die op haar rug afhangt.

Vrouwe Gerechtigheid (Justitia)  staat in het midden en heeft een beulszwaard in de rechterhand en een weegschaal in de linkerhand. Zij draagt een kroontje op het hoofd.

Vrouwe Standvastigheid (Fortitudo) heeft een pilaar stevig vast met haar rechterhand. In sommige afbeeldingen heeft ze de pilaar ook nog gebroken als symbool van kracht en draagt ze deze mee op haar schouder maar dat is hier niet het geval.  Zij draagt een soort van tulband op haar hoofd.

De drie vrouwen dragen Middeleeuwse gewaden (houppelandes) met lange puntmouwen en veel levendige plooien. De beelden zijn zo’n tien jaar geleden verdwenen en zijn nog niet teruggevonden. Er waren niet veel foto’s te vinden om als voorbeeld te dienen voor de replica’s  en maar een klein aantal foto’s was  scherp genoeg om te gebruiken voor de ontwerpen. Daarom was het een puzzel om de plooival van de gewaden zo precies mogelijk uit te tekenen op papier. Van de drie beelden is een voor- en zij aanzicht getekend en er is voor elk beeld een klein model op schaal 1:3 gemaakt in boetseerwas. De tekeningen vormden samen met de 3 dimensionale modellen in was een goede basis om de beelden te gaan maken.

In de volgende foto’s is het proces te volgen van ontwerp tot eindresultaat.

Het maken van Vrouwe Standvastigheid.

Het maken van Vrouwe Voorzichtigheid.

Het maken van Vrouwe Gerechtigheid

Geschilderd en verguld staan de drie Deugden weer op de schouw van de Statenzaal in Leeuwarden.