Houtsnijden en Beeldhouwen

Houtsnijwerk en beeldhouwwerk kunt u door Jan van Harskamp laten maken of restaureren. Niet alleen in hout maar ook in andere materialen kan het snijwerk worden uitgevoerd. Ornamenten voor gebouwen, kerkorgels, antieke meubelen, spiegel- of schilderijlijsten, sierjachten. Ook beeldhouwwerk en restauraties aan beelden worden uitgevoerd. Restauraties van snijwerk gebeuren in de juiste stijl, met dezelfde ambachtelijke technieken waarmee het oorspronkelijk ook is gemaakt. Met gutsen, burijnen, raspen en vijlen wordt het hout bewerkt, zoals dat al eeuwenlang door beeldsnijders is gedaan.

Ook replica’s van meubelen waar houtsnijwerk in voorkomt zijn mogelijk. En het houtsnijwerk kan gecombineerd worden met draaiwerk in bijvoorbeeld een hoofdbaluster van een trap.

Spiegellijsten

Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor Amsterdam

Deze lijst is gesneden voor het  Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor Amsterdam. Het is een kopie van een lijst die al rond 1750 ontworpen was door Daniël Marot. In deze lijst werden de namen  vermeld van de verschillende regenten die verbonden zijn geweest aan het Armen Kantoor. Er zijn al twee keer eerder kopieën gemaakt, deze lijst is de vierde op rij in deze traditie.

De lijst is gesneden in lindehout en wordt later verguld. Op de foto’s  is het origineel te zien en de kopie voordat deze werd verguld.

Houtsnijwerk aan orgels.

De kapel van het  Sidney Sussex College te Cambridges.

In 2016 heeft Orgelbouwer Flentrop in Zaandam een orgel gebouwd voor de kapel van het  Sidney Sussex College te Cambridge. De ornamenten voor dit orgel zijn in de houterij zo ontworpen dat ze in stijl  en uitstraling passen bij de al aanwezige ornamenten in de kapel. Het snijwerk is uitgevoerd in eikenhout en verschillende ornamenten die al toegepast waren in de kapel, zoals cherubijntjes, draperieën, veel bloemen,festoenen en bloemkransen, komen terug in dit snijwerk. Zo vormt het orgel een eenheid met het interieur van de kapel.

Op deze foto’s zijn de ornamenten te zien van het blinderings snijwerk dat voor de pijpen geplaatst wordt en onderdelen van het overige snijwerk dat op de orgelkas geplaatst wordt. In de bloemenkransen heeft Flentrop een persoonlijke noot achtergelaten, namelijk in de ene krans gereedschap van de orgelbouwer (een stemhoorn en passer), en in de andere krans een Zaans landschap met molen en water.

 

Het Witte orgel van de hervormde kerk te Asperen

Cherubijn met liederenboek, gesneden in lindenhout voor het Witte orgel van de hervormde kerk te Asperen. Reconstructie aan de hand van een foto. De tweede foto toont de cherubijn terug op de orgelkas.

Cherubijn een houtsnijwerk in lindenhout 200905 1123 P9240088 700 br

 cherubijn geschilderd 20130402

Het  Naber orgel te Wilp.

Dit Naber orgel  was na een verhuizing van het orgel rond 1930 veel ornamenten kwijtgeraakt. Nu het orgel in Wilp een nieuwe bestemming heeft gekregen is het weer in oude luister hersteld. Alleen de ornamenten en engelen bovenop de kas zijn bewaard gebleven, de overige ornamenten zijn aan de hand van een oude foto bijgemaakt in de oorspronkelijke staat.
Op de volgende foto is het orgel te zien zoals het was voor 1930 en ook is aangegeven welke ornamenten zijn hersteld. Verder zijn enkele foto’s te zien van de gesneden ornamenten voordat ze geschilderd werden. Voor een uitgebreid overzicht van de gesneden ornamenten zie de fotogalerie.

201005 100901 OrgelWilp4 300 br

201014 P6070091 300 br 201007 P8310105 midden toren onder 300 br
201010 P7290093 crop 300 br 201013a P4060157 Wilp 300 br
201013 P6290183 300 br 201009 P7210083 300 br
201008 P8310102 wilp 300 br

Het van Dam orgel in Tuil.

Alle ornamenten zijn in het verleden verloren gegaan. Aan de hand van oude foto’s zijn deze weer gesneden voor de restauratie van het orgel.

 

200901 1119 P5250141 tuil 300 br 200902 1120 P5250143 tuil 300 br
200903 1121 P5250148 300 br 200903 1122b_P7090180 gespiegeld 300 br